FaceBookYouTube
Logo PLSLogo KamanLogo Vieira Cafe

Masters

I Kaman Cup Kluczbork 2012

 

W dniach 27-29.09.2012 nasze stowarzyszenie, z pomocą… firmy Kaman i dzię™ki zaangażowaniu kolegi Wojtka Kieszczyń„skiego zorganizował‚o międzynarodowy turniej weteranów w pił‚ce siatkowej w miejscowosci Kluczbork.

 

W turnieju udział‚ brał‚y zespoł‚y mę™skie i żeń„skie z takich krajów jak Rosja, Litwa, Łotwa, Ukraina, Mołdawia i Polska. Wśród zawodników w kategorii +40 jak i zawodniczek w kategorii +35, zobaczyć‡ można był‚o byłych reprezentantów drużyn narodowych poszczególnych krajów jak i zawodników z przeszłością ligową…. Na oficjalnym otwarciu turnieju przez Starostę™ Powiatu Kluczborskiego, biorący udział‚ w turnieju uczestnicy wysł‚uchali hymnów narodowych poszczególnych pań„stw oraz mieli okazję™ oglądnąć przygotowane wystę™py grup artystycznych.

 

Mecze odbywał‚y się™ na dwóch boiskach jednocześ›nie, w systemie każdy z każdym do dwóch wygranych setów. Turniej należy zaliczyć do udanych a poziom rywalizacji sportowej był‚ bardzo wysoki.

 

Wyniki koń„cowe:

  • Mężczyźni +40

1. Kaliningrad Rosja
2. Omega Lwów Ukraina
3. Kaman Volley Polska
4. Dinamo Tiraspol Moł‚dawia
5. Kluczbork Polska

 

  • Kobiety

1. Daugavpils Łotwa
2. Omega Lwów Ukraina
3. Opole Polska
4. Chmielniczanka Chmielnicki Ukraina

 

  • Nagrody indywidualne:

najlepsza rozgrywają…ca - Jevgenija Dedele - Łotwa

najlepsz atakują…ca - Olga Razova - Ukraina

MVP - Jelena Ceplite - Łotwa

najlepszy rozgrywajacy - Siergiej Sinickij - Ukraina

najlepszy atakujący - Evghenii Cozlov - MoŁ‚dawia

MVP - Andriej Posikira - Ukraina

Strony internetowe - odee.pl